O NAMA

Udruga EU Centar osnovana je 2010. Godine (zajedno sa sestrinskom udrugom EU Centar Zagreb) od strane stručnjaka sa međunarodnim poslovnim iskustvom I obrazovanjem koji su sudjelovali u izradi i provođenju raznih projekata financiranih iz EU fondova, ali i projekata drugih međunarodnih fondova I donatora (UNDP,WB,USAID).

Njihov cilj je udružiti snage i pomoći hrvatskim regijama i lokalnim zajednicama u razvoju kroz privlačenje i provođenje projekata financiranih iz EU fondova, kao i provođenje projekata koje će prenijeti europsku dobru praksu razvoja u RH.

Imajući u vidu osnovni cilj osnivanja Udruge, Udruga je zajedno sa svojom setrinskom Udrugom EU Centar Zagreb sudjelovala u pripremi I provođenju 4 EU financirana projekta, te nekoliko projekata financiranih od ostalih međunarodnih i domaćih donator.

Na ovoj web stranici izdvojit ćemo samo najbolje projekte financirane iz EU fondova.